+420 731 629 796 kancelar@hydro-pur.cz

hydro-pur s. r. o.

Úpravy vody

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/min] a požadované kvality upravené vody, vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravy vody.

Úprava pitné vody

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/min] a požadované kvality upravené vody, vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravy vody.

Častým, osvědčeným a zákazníky velmi kladně přijímaným postupem je před většími instalacemi složitějších úpraven instalovat pilotní linku, která zachovává veškeré projektované parametry velké úpravny (filtrační rychlosti, zdržné doby, dávky chemikálií,…). Zde se ověří správnost navrženého postupu a případně doladí některé parametry tak, aby nedošlo k problémům při realizaci úpravny vody.

Mateřská společnost Culligan sama navrhuje, vyrábí a dodává mnoho zařízení na čištění vody. Mezi nejžádanější patří zejména zařízení na změkčení vody (změkčovače vody), zařízení na filtraci vody, filtry pro odstranění železa a manganu, reverzní osmóza či dezinfekce vody a zařízení na dávkování chemikálií pro úpravu vody (např. chlornan sodný, hydroxid sodný, DUOZON 100L, přípravek PAX).

Úprava vody pro domácnosti

Kvalita vody v jednotlivých domácnostech je dána především používaným zdrojem vody. Pokud je domácnost zásobována veřejným vodovodem, je kvalita vody zajišťována provozovatelem vodovodu (rozbory většinou bývají zveřejňovány na webových stránkách provozovatele), upravovanými parametry pak bývají nejčastěji vysoká tvrdost vody, obsah chlóru (chuťové vlastnosti pitné vody z rozvodu jsou negativně ovlivněny obsahem chlóru, který je však v rozvodu vody nezbytný) a mechanické znečištění z potrubí.

V případě, že má domácnost vlastní podzemní zdroj vody (studna nebo vrt), je potřeba nejprve provést rozbor vody (v Praze spolupracujeme s akreditovanou laboratoří VZ lab a.s.). Na základě rozboru Vám pak bude našimi technology navrhnuta úprava vody. Mezi nejčastější problémy s kvalitou studniční vody patří zvýšené obsahy nerozpuštěných látek, železa a manganu a dále bakteriální znečištění a vysoká tvrdost vody. Velmi často bývá přítomna kombinace několika druhů znečištění.

V tomto segmentu patří výrobky značky Culligan® k naprosté špičce v oboru. Společnost disponuje více než sedmdesátiletou tradicí a zkušeností, nejširším sortimentem zařízení pro čištění vody, pokrývajících řešení i nejproblematičtějších vod. Na trhu v ČR je nejdéle působící značkou s velmi silným podílem. Dlouholeté zkušenosti a velmi vysoký počet realizovaných úpraven vod pro rodinné domy a domácnosti přinesl odborníkům firmy HYDRO-PUR velmi hluboké zkušenosti s řešením i velmi komplikovaných problémů s úpravou vody a čištěním vody, proto má zákazník značnou záruku správného řešení, nikoli „experimentování“ a marných investic s firmami nezkušenými. Také léty budovaný, zkušený a ověřený servis je velmi významnou devizou.

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit Vaši vodu, kontaktujte nás a my Vám na základě jejích parametrů, požadovaného výkonu a požadované kvality upravené vody vypracujeme technologický návrh nejvhodnější úpravy vody pro Vaše potřeby (např. filtrace vody, změkčení vody, odželeznění vody, dezinfekce vody, bezchlorová UV dezinfekce atd.). Podle výsledků Vašeho rozboru vody Vám zdarma zpracujeme a zašleme návrh řešení úpravy vody formou odborné cenové nabídky.

Průmyslová filtrace

Neexistuje průmyslové odvětví, které nepotřebuje upravenou vodu. Průmyslová voda, určená k optimalizaci a úpravě vlastností výrobku také udržuje stroje v dobrém provozním stavu. Upravená voda je nutná pro ohřívače a klimatizaci. Častým případem je požadavek na striktní kvalitu vody, který je prvotním požadavkem dodavatele určité výrobní technologie, konkrétního stroje nebo zařízení.

Ve většině průmyslových společnostech upravená voda neznamená obecné zdokonalení výrobních podmínek, ale nutnost. Významné společnosti na světové úrovni používají technologii Culligan® pro zaručení bezvadné, trvalé kvality ve všech jejich výrobních odvětvích: nealkoholické nápoje, ovocné džusy, likéry, konzervované potraviny, ale také výroba mikročipů, automobilový průmysl, farmaceutický a chemický průmysl.

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/min] a požadované kvality upravené vody, vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravny vody.

Častým, osvědčeným a zákazníky velmi kladně přijímaným postupem je před většími instalacemi složitějších úpraven instalovat pilotní linku, která zachovává veškeré projektované parametry velké úpravny (filtrační rychlosti, zdržné doby, dávky chemikálií,…). Zde se ověří správnost navrženého postupu a případně doladí některé parametry tak, aby nedošlo k problémům při realizaci úpravny vody. Takto firma odzkoušela problémové případy úpravy vody pro Sušici, nemocnici a město České Budějovice (na počátku až 24 mg/l železa!), obec Přehýšov (dodávka nevhodné a nefunkční technologie konkurenční firmy) a další.

Obecní a městské vodárny

Zařízení dodávaná firmou HYDRO-PUR patří k naprosté technologické špičce v oboru. Za dobu své činnosti se firma vypracovala mezi největší firmy v oboru dodávek a montáží komplexních technologií v oboru úpravy pitných vod.

HYDRO-PUR nedodává pouze zařízení, v oboru úprava pitné vody poskytuje především komplexní služby počínající odborným poradenstvím a návrhem technologie úpravy vody až po realizaci, chemický i technický servis. Pro složitější technologické návrhy instalujeme vlastní pilotní linku modelující specifické technologie Culligan® pro úpravy pitných a technologických vod.

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/min] a požadované kvality upravené vody, vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravny vody.

Častým, osvědčeným a zákazníky velmi kladně přijímaným postupem je před většími instalacemi složitějších úpraven instalovat pilotní linku, která zachovává veškeré projektované parametry velké úpravny (filtrační rychlosti, zdržné doby, dávky chemikálií,…). Zde se ověří správnost navrženého postupu a případně doladí některé parametry tak, aby nedošlo k problémům při realizaci úpravny vody. Takto firma odzkoušela problémové případy úpravy vod pro Sušici, nemocnici a město České Budějovice (na počátku až 24 mg/l železa!), obec Přehýšov (dodávka nevhodné a nefunkční technologie konkurenční firmy) a další.

Bazény

Soukromé bazény pro rodinné domy, bazény pro hotely a pensiony, městské plavecké bazény, letní koupaliště, lázeňské a rehabilitační bazény vybavujeme technologickými linkami pro recirkulaci, filtraci a hygienické zabezpečení bazénové vody, včetně dodávky příslušenství, vířivek, atrakcí, vybavení bazénů a kompletní bazénové chemie.

Bazénové vícevrstvé filtry Culligan® navržené speciálně pro filtraci bazénové vody jsou nejspolehlivější a nejúčinnější bazénové filtry na trhu. Spolu s kvalitním dezinfekčním zařízením a regulací dávkování tvoří prvotřídní bezproblémovou úpravnu bazénové vody. Díky dlouholetým zkušenostem se všemi druhy úpravy vod Vám ochotně a odborně poradíme s kvalitou Vaší vody a zdarma navrhneme technologii a zajistíme technologický a chemický záruční i pozáruční servis.

Kromě filtrů jsou dále nabízeny také příslušenství recirkulačních systémů a ostatní vybavení bazénů: dávkovací čerpadla a analyzátory kvality vody, směrové trysky, speciální odtoková zařízení, bazénové vysavače, kartáče na čištění dna a stěn bazénů, nástroje na sbírání listů a jiných nečistot z hladiny, podvodní osvětlovací tělesa, žebříky, desky pro skokanské můstky atd.

Pro dosažení spokojenosti zákazníků má firma HYDRO-PUR ve svých řadách vysoce specializované odborníky, kteří poskytují sami, nebo prostřednictvím zkušených servisních techniků jak servis zařízení, tak servis chemický, včetně dovozu potřebných chemických prostředků.

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě velikosti a hloubky bazénu, požadavku na řízení bazénové chemie (ručně, automaticky) vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravny vody pro Vaše potřeby.

Úprava vody pro kotelny a energetiku

Ve většině regionů České republiky má pitná voda střední a vysokou tvrdost. Jelikož je voda důležitým prvkem pro přenos tepla, způsobuje často problémy v provozu topných systémů. Může docházet k zanášení kotlů a rozvodů minerálními látkami nebo ke korozi zařízení.

Kvalita vody zásadně ovlivňuje účinnost a náklady na provoz a servis zařízení a jeho životnost.

Pro teplovodní a horkovodní systémy a pro výměníkové stanice se voda obvykle filtruje a změkčuje a po té se do ní dávkují vhodné chemikálie, aby byly dodrženy technické normy dané pro tato energetická zařízení a zabránilo se korozi a zanášení systému.

Pro parní nízkotlaké a středotlaké kotelny a pro vyvíječe páry navrhujeme úpravu vody (změkčování, dekarbonizaci, demineralizaci, reverzní osmózu) v závislosti na kvalitě vstupní vody tak, aby kvalita upravené přídavné vody odpovídala technickým normám a požadavkům. To samé platí pro vysokotlaké kotle, pro které upravujeme vodu též pomocí filtrů se smíšeným katex-anexovým ložem (MixBed) nebo pomocí reverzní osmózy. U parních kotlů je třeba řešit ochranu proti bodové a plošné korozi, nánosům a úsadám a ochranu kondenzátního potrubí proti korozi. Kromě obvyklého dávkování siřičitanů a fosforečnanů firma HYDRO-PUR navrhuje a dodává širokou škálu vlastních špičkových přípravků pro ošetření předupravené technologické vody, určené pro ohřev a výrobu páry.

Pro ochranu chladících okruhů jsou navrhovány úpravy systémů jako úprava doplňovací vody, boční filtrace, systémy automatického odluhu apod. a zejména chemický program (dávkování biocidů, inhibitorů, dispergantů atd.), jež mateřská společnost Culligan ve svých závodech na základě nejnovějších poznatků vyvíjí a vyrábí.

HYDRO-PUR tedy nabízí taková řešení, aby co nejvíce vyšel vstříc potřebám svých zákazníků. Jednotlivá řešení se přitom od sebe navzájem liší jednak výkony a jednak použitou technologií úpravy vody. Také filtrace a předúprava vody technologiemi Culligan® znamená značný kvalitativní posun oproti klasickým technologiím užívaným při  úpravě technologických vod.

V nemocnicích a zdravotnických zařízeních je voda používána v mnoha různých procesech a požadavky na její kvalitu jsou zde vysoké. Péče o kvalitu vody je nutná pro zdraví a bezpečnost pacientů, ale i pro bezproblémový chod celého zařízení. Vhodná úprava vody by měla zajistit i nižší náklady na energie, opravy spotřebičů a výměnu sanity, tedy celkově efektivní chod celého zařízení.

Speciální požadavky na kvalitu vody jsou v nemocnicích např. pro dialýzu, v laboratořích, pro sterilizaci nástrojů, ultrazvuk atd. Voda se využívá i pro rehabilitaci a vodoléčbu.

Pitná voda je samozřejmostí na odděleních pro pacienty v pokojích a v sociálních zařízeních, zejména je třeba dbát na bezpečnost teplé vody ve sprchách zabezpečením proti bakteriím typu Legionella pneumophila.

Voda je využívána i v nemocniční kuchyni, prádelně, nemocnice ve většině případů má vlastní kotelnu pro výrobu tepla a teplé vody a voda je potřebná pro chlazení a klimatizaci. Zamezení tvorby usazenin, koroze nebo i biologických nánosů lze vyřešit pomocí vhodných technologií, jako je filtrace, změkčení, odželeznění, dezinfekce a dávkování speciálních přípravků do okruhů technologické vody.

Legionelly jsou mikroorganizmy přirozeně se vyskytující v systémech rozvodů vody. K infekci dochází inhalací kontaminovaných aerosolů, tj. přes vodní kapičky. Hlavním představitelem a pro člověka nejnebezpečnějším zástupcem 39 známých bakterií Legionella je Legionella pneumophila 1. seroskupiny. Ona je příčinou téměř všech epidemických i sporadických legionářských onemocnění.

Vzledem k tomu, že je přítomnost této bakterie regulována i legislativně, je čas tento problém řešit, především v nemocnicích a lázeňských zařízeních, hotelích především těch, které jsou vybavené klimatizací. Ale ohrožení vzniká i u vodotrysků, obytných budov, škol, věznic, lázní, letišť.

Současné molekulární metody pro detailní typizaci prošly rychlým vývojem a umožňují průkaz zdroje. Metody detekce jsou akceptované soudy. Provozovatelé těchto vodních systémů jsou vystaveni přímému a prokazatelnému nebezpečí soudních pří, které vyjdou v jejich neprospěch, pokud dojde k nákaze a případnému úmrtí vnímavého pacienta nakažením z vodních systémů v jejich správě a vlastnictví. K nákaze může dojít i z vodních systémů průmyslu, dolů, hutí, fontán, ve stáčírnách a plnírnách limonád, moštů a vína atd. atd. prostě všude, kde lidé přicházejí do styku s vodou a hlavně s vodním aerosolem (tříští).

Lázně – vnímaví pacienti nemají před termální vodou úniku. Současná legislativa nedovoluje razantnější nápravná opatření. Přehřátí nelze použít.