+420 731 629 796 kancelar@hydro-pur.cz

Hydro-pur s. r. o.

Reference

Úprava pitné vody je dnes základ zdraví. Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/min] a požadované kvality upravené vody, vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravy vody.

Bazény

Účel:

Bazénová filtrace a změkčení studniční vody pro sportovní areál ČZU Praha.

Rozsah dodávky:

 • Rekonstrukce bazénové filtrace, nová plastová jímka pracích vod
 • Změkčení studniční vody pro celý areál vč. dopouštění bazénu
 • Demontáž starých zařízení, výměna mezipřírubových klapek
 • Montáž PVC potrubí

Technologický postup:

 • Čerpací a cirkulační soustava pro bazénovou filtraci
 • Dva bazénové semiautomatické filtry HMS 120 M Plus s náplní Triple Media s vysokou účinností a samokoagulačními vlastnostmi, paralelní zapojení
 • Dávkování provozních chemikálií, měření provozních parametrů
 • Změkčení studniční vody duplexním automatickým filtrem TWIN (112 l) s řídící jednotkou Fleck 9500 SXT

Výkon ÚV:

 • 2x 120 m3/h (max.) – bazénová filtrace
 • 6,8-9,0 m3/h – duplexní změkčení

Účel:

Kompletní úprava bazénové vody pro letní koupaliště ve Svijanském Újezdu.

Rozsah dodávky:

 • Rekonstrukce bazénové filtrace
 • Nová čerpadla s předfiltry, automatické chemické hospodářství
 • Montáž nových potrubních rozvodů

Technologický postup:

 • Čerpací a cirkulační soustava pro bazénovou filtraci
 • Dva bazénové semiautomatické filtry HMS 80 M Plus s náplní Triple Media s vysokou účinností a samokoagulačními vlastnostmi, paralelní zapojení
 • Automatické dávkování provozních chemikálií dle provozních parametrů
 • Napájení venkovních sprch AT stanicí

Výkon ÚV:

 • 2x 80 m3/h (max.) – bazénová filtrace

Účel:

Úprava přepadové slané bazénové vody za účelem náhrady doplňovací vody bez ztráty soli, vody a tepla, a úprava podzemní vody pro doplňování bazénů pro Lázně Aurora Třeboň.

Rozsah dodávky:

 • Kompletní technologie úpravy vody vč. montáže PVC-U potrubí

Technologický postup:

 • Akumulace přepadové bazénové vody
 • Provozní čerpání vody titanovými čerpadly Grundfos CRTE s frekvenčními měniči
 • Koagulační filtrace na dvojici automatických pískových filtrech UF 30“
 • Membránová ultrafiltrace na jednotce Culligan ULF 30 se třemi moduly
 • Retence v mezinádrži
 • Provozní čerpání vody titanovými čerpadly Grundfos CRTE s frekvenčními měniči
 • Sorpční filtrace vázaného chloru na dvojici automatických filtrech UR 30“ s náplní granulovaného aktivního uhlí
 • Průtočný UV zářič pro rozklad zbylého vázaného chloru
 • Rozdělovací distribuční panel pro odtok do bazénů
 • Odstranění železa a manganu doplňující vody z podzemního zdroje na dvojici automatických filtrů UFP 36“ s katalytickou náplní Cullsorb M vč. dávkování provozních chemikálií

Výkon ÚV:

 • 7,5-12,0 m3/h – membránová úprava přepadové vody
 • 10,0-12,0 m3/h – úprava doplňující podzemní vody

Obecní a městské úpravy pitných vod

Účel:

Úprava vody z podzemního zdroje k pitným účelům pro město.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka nové technologie na stávající ÚV
 • Ocelový kontejner pro umístění nové technologie – reverzní osmóza
 • Montáž PVC potrubí a elektro-práce vč. rozváděče

Úprava pitné vody - technologický postup:

 • Čerpání surové vody z akumulace na úpravu – ATS Grundfos Hydro Multi-E CRIE
 • Rozdělení toku na dva proudy – kombinace průtokoměrů a membránových ventilů
 • Částečné změkčení vody stávajícími katexovými změkčovači (tok reverzní osmóza)
 • Hrubší filtrace FGX 3 125 s vložkami 20 mikronů
 • Dávkování antiscalantu a pyrosiřičitanu sodného
 • Jemná filtrace FGX 3 s vložkou 5 mikronů
 • Demineralizace vody na reverzní osmóze IW32 EVO
 • Smísení demineralizované vody s obtokem na výstupní tvrdost a solnost
 • Dávkování roztoku hydroxidu sodného pro zvýšení pH
 • Závěrečná „postchlorace“ vyrobené vody

Výkon ÚV:

 • 40 m3/h směsi pitné vody

Účel:

Úprava povrchové vody k pitným účelům – přehradní nádrž Landštejn.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka ocelových filtrů pro 2 linky – OFSY 120, HF 6 UFP 120, GAC MR 100
 • Dodávka plastových zásobníků pro koagulační chemikálie, elektrická míchadla

Úprava pitné vody - technologický postup:

 • Vstupní předfiltrace sítovými filtry
 • Ozonizace vody s reakční nádrží (záložní)
 • Čerpání provozní a prací vody
 • Dávkování provozních chemikálií (NaClO, NaOH, koagulant PAX 18, pomocný flokulant)
 • 1. stupeň filtrace – automatická filtračně koagulační jednotka OFSY 120 (1+1) s pískovou náplní
 • 2. stupeň filtrace – automatický filtr HI-FLO 6 UFP 120 (1+1) s katalytickou náplní Cullsorb M
 • 3. stupeň filtrace – semiautomatický filtr GAC MR 100 (1+1) s granulovaným aktivním uhlí Cullar F

Výkon ÚV:

 • 144 m3/h v souběhu obou linek

Účel:

Úprava pitné vody z jímacích zářezů mělké podzemní vody pro Nový Bor – Arnultovice.

Rozsah dodávky:

 • Kompletní dodávka technologických zařízení pro úpravu vody
 • Ocelový kontejner pro umístění technologie
 • Montáž PVC-U potrubí
 • Elektroinstalační práce vč. výroby elektro-rozváděče

Úprava pitné vody - technologický postup:

 • AT stanice Hydro Multi E 2 CRIE pro čerpání surové vody z jímek
 • Proporcionální dávkování provozních chemikálií
  • Koagulační chemikálie PAX 18
  • Pomocný flokulant
  • Alkalizační chemikálie uhličitan sodný
  • Dezinfekční a oxidační chemikálie chlornan sodný
 • Dvojice automatických dvoustupňových koagulačně filtračních jednotek OFSY 48 – paralelní uspořádání, prací čerpadlo Grundfos CRN 45-1
 • Finální jemná filtrace vložkovými filtry FGX 3
 • Průtočná potrubní UV lampa s „postchlorací“ vody pro sekundární hygienické zabezpečení
 • Měřící technika Hach pro sledování provozních parametrů – pH, volný chlor, turbidita

Výkon ÚV:

 • 29-36 m3/h

Účel:

Rekonstrukce stávající nefunkční ÚV s rozšířením o odstranění dusičnanů metodou reverzní osmózy.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka technologických zařízení pro úpravu bez aerátoru (provzdušnění)
 • Montáž PVC-U potrubí
 • Elektroinstalační práce vč. výroby elektro-rozváděče

Úprava pitné vody - technologický postup:

 • Stávající provzdušnění surové vody
 • Čerpání provozní vody z nádrže provzdušněné vody
 • Proporcionální dávkování chlornanu sodného
 • Odstranění železa a manganu na automatickém filtru HI-FLO 9 UFP 24“ s katalytickou náplní Cullsorb M – dvojice paralelně zapojených filtrů
 • Rozdělení toku na 2 proudy – obtok a reverzní osmóza
 • Dechlorace vody na automat. filtru UR 14“ s aktivním uhlí – tok reverzní osmóza
 • Dávkování protiinkrustační chemikálie – antiscalant
 • Jemná mechanická filtrace vložkovými filtry s účinností 5 mikronů
 • Demineralizace vody reverzní osmózou MFP 4-44/2800 (náhrada MFP 5)
 • Smísení permeátu na výstupní tvrdost a konduktivitu, příp. „postchlorace“
 • Akumulace upravené vody, čerpání upravené vody na vodojem

Výkon ÚV:

 • 6 m3/h

Účel:

Úprava vody z podzemního zdroje k pitným účelům pro obec.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka technologických částí ÚV bez ponorného čerpadla ve vrtu a distribuční ATS
 • Montáž PVC potrubí
 • Elektro-práce pro potřeby ÚV
 • Rozváděč ÚV a vrtu, telemetrie Fiedler

Úprava pitné vody - technologický postup:

 • Čerpání surové vody ponorným čerpadlem Grundfos SP
 • Provzdušnění vody na horizontálním aerátoru Bubla 1/V
 • Akumulace provzdušněné vody
 • Čerpání provzdušněné vody dvojicí čerpadel Grundfos CRI 5-5 (střídání v provozu)
 • Proporcionální dávkování neředěného chlornanu sodného
 • Odstranění železa a manganu na automatickém ocelové filtru HI-FLO 9 UFP 30“ s katalytickou náplní Cullsorb M a řídící jednotkou PLF EVO
 • Ovládání membránových ventilů na filtru tlakovým vzduchem
 • Regulace průtoku ÚV membránovým ventilem
 • Akumulace upravené pitné vody
 • Distribuce upravené vody ATS Grundfos Hydro Multi-E CRIE

Výkon ÚV:

 • 3-4 m3/h

Účel:

Úprava vody z podzemního zdroje k pitným účelům pro obec. Kompletní rekonstrukce technologie stávající ÚV pro 2 linky s rozšířením o odstranění radonu a uranu.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka technologických částí ÚV (2 linky) bez distribuční ATS (stávající)
 • Montáž PVC potrubí, elektro-práce pro potřeby ÚV, rozváděč ÚV, telemetrie Fiedler

Úprava pitné vody - technologický postup:

 • Čerpání surové vody ponornými čerpadly Grundfos SP
 • Provzdušnění vody na horizontálním aerátoru Bubla 3/V
 • Akumulace provzdušněné vody
 • Čerpání provozní a prací vody čerpadly Grundfos CRI/CM
 • Proporcionální dávkování ředěného chlornanu sodného a hydroxidu sodného
 • Dvoustupňová filtrace pro odstranění železa a manganu
  • 1. stupeň – Automatický plastový pískový filtr UF 36“
  • 2. stupeň – Automatický plastový filtr UFP 36“ s náplní Cullsorb M
 • Ovládání řízení filtrů tlakovým vzduchem, řídící jednotka Autotrol Magnum
 • Sorpční filtrace pro odstranění uranu – manuální filtr s náplní Lewatit DW 630
 • Sekundární hygienické zabezpečení – potrubní UV lampa Home 9
 • Závěrečná „postchlorace“ před akumulací ve vodojemu
 • Akumulace upravené pitné vody, distribuce upravené vody ATS WILO

Výkon ÚV:

 • 3,5-5,0 m3/h – každá linka

Účel:

Úprava pitné vody z podzemního zdroje pro město Neveklov u Benešova.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka technologických částí ÚV bez vystrojení vrtů

Úprava pitné vody - technologický postup:

 • Čerpání surové vody ponornými čerpadly a akumulace surové vody
 • Provozní čerpání surové vody na filtrační linku ÚV ponornými čerpadly
 • Semiautomatický plastový filtr FRP UU 48“ s remineralizační náplní Semidol
 • Proporcionální dávkování provozních chemikálií – chlornan sodný, hydroxid sodný
 • Dvojice paralelně zapojených automatických plastových filtrů Culligan HI-FLO 9 FRP UFP 36“ s katalytickou náplní Cullsorb M pro odstranění železa a manganu
 • Provzdušnění upravené vody na věžovém aerátoru Fuka 5/V pro odstranění radonu
 • Závěrečná „postchlorace“ provzdušněné upravené vody
 • Akumulace upravené vody
 • Čerpání upravené vody ponornými čerpadly na věžový vodojem
 • Čerpací technika pro praní filtrů a přečerpávání odpadních vod

Výkon ÚV:

 • 9-10 m3/h

Účel:

Úprava vody z podzemního zdroje k pitným účelům pro město a přilehlé regiony.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka filtrační technologie pro rekonstrukci ÚV

Úprava pitné vody - technologický postup:

 • Provzdušnění surové vody na aerátorech typu INKA
 • Dávkování roztoku manganistanu draselného a vápna
 • Retence v mezinádrži – v upraveném těle starého čiřiče
 • Provozní čerpání na vstup na filtrační linky
 • 1. stupeň filtrace – automatické multivrstvé filtry – čtyřmontáže HI-FLO 9 UFP 480 s katalyticky aktivní vrstvou Cullsorb M (celkem 16 ks filtrů)
 • 2. stupeň filtrace – repasované otevřené betonové rychlofiltry
 • Ozonizace upravené vody
 • Závěrečná „postchlorace“ plynným chlórem s kontinuálním řízení dávky před akumulací

Výkon ÚV:

 • 576 m3/h

Průmysl a podnikání

Účel:

Demineralizace povrchové vody (Vltava) k technickým účelům pro potřeby papírny.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka dvou demineralizačních stanic Culligan Deyolit NRC 50/50 s vlastními řídícími jednotkami s propojením do MaR, vyhodnocovací jednotka S-508 s měřením konduktivity demineralizované vody

Technologický postup:

 • Předúprava povrchové vody
 • Akumulace částečně upravené vody
 • Čerpání částečně upravené vody na demineralizační stanici
 • Demineralizace vody na stanici Deyolit NRC 50/50 – dvě samostatné linky
 • Akumulace demineralizované vody
 • Měření konduktivity demineralizované vody s vyhodnocovaní jednotkou S-508 pro dálkové řízení regenerace kolon
 • Ovládání membránových ventilů na stanici tlakových vzduchem
 • Protiproudá souběžná regenerace kolon v režimu RW
  • Čerpání demineralizované vody – sání regeneračních chemikálií, pomalý proplach (první 2 kroky)
  • Čerpání částečně upravené vody – rychlý proplach (poslední 3. krok)

Výkon ÚV:

 • 5 m3/h – jedna demineralizační stanice

Účel:

Úprava vody z podzemního zdroje rozšířená o technologii reverzní osmózy pro nemocnici.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka a šéfmontáž technologie ÚV (rok 2014/2015)
 • Dodávka a montáž nové části technologie ÚV vč. potrubí PVC-U (rok 2023/2024)

Technologický postup:

 • Čerpání surové vody z vrtu
 • Dávkování provozních chemikálií (KMnO4, NaClO, NaOH)
 • Odstranění železa a manganu na automatickém plastovém filtru UFP 24“ s katalytickou náplní Cullsorb M
 • Akumulace částečně upravené vody, čerpání na reverzní osmózu
 • Rozdělení toku na 2 proudy – obtok a reverzní osmóza
 • Dechlorace vody na automat. filtru UR 14“ s aktivním uhlí – tok reverzní osmóza
 • Dávkování protiinkrustační chemikálie Scale Guard – tok reverzní osmóza
 • Jemná mechanická filtrace s účinností 5 mikronů – tok reverzní osmóza
 • Demineralizace vody technologií reverzní osmózy Culligan MFP 5/2200 s „flushing“ (proplachovacím) tankem
 • Remineralizace vody na manuál. filtru UU 14“ se Semidolem – tok reverzní osmóza
 • Smísení obou toků, závěrečná „postchlorace“ vody
 • Akumulace upravené vody, distribuční AT stanice

Výkon ÚV:

 • 2 m3/h směsi vody

Účel:

Úprava vody z vodovodního řadu pro specializované technické účely nemocnice.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka technologie úpravy vody vč. distribuční AT stanice
 • Dodávka elektro-rozváděče

Technologický postup:

 • Mechanická filtrace na automat. pískovém filtru UF 16“
 • Úplné změkčení vody na duplexní změkčovací stanici TWIN S-60
 • Dechlorace vody na automat. filtru UR 14“ s aktivním uhlí
 • Jemná mechanická filtrace s účinností 5 mikronů
 • Demineralizace vody technologií dvoustupňové reverzní osmózy Culligan RO2 1200 MD umístěné v odhlučňovací skříni
 • Akumulace demineralizované vody v nerezové nádrži o objemu 1000 litrů
 • Distribuce demineralizované vody na spotřebiště AT stanicí Grundfos CRNE 5-9 s frekvenčním měničem

Výkon ÚV:

 • 0,9-1,0 m3/h demineralizované vody

Účel:

Změkčení a demineralizace studniční vody pro výrobu piva v pivovaru Antoš ve Slaném.

Rozsah dodávky:

 • Kompletní dodávka technologických zařízení pro úpravu vody
 • Montáž PVC-U potrubí
 • Elektroinstalační práce vč. výroby elektro-rozváděče

Technologický postup:

 • Proporcionální dávkování chlornanu sodného a hydroxidu sodného
 • Odstranění železa na automatickém filtru UFP 13“ s katalytickou náplní Cullsorb M
 • Rozdělení toku na 2 proudy – obtok a reverzní osmóza
 • Dechlorace vody na automatickém filtru UR 12“ s aktivním uhlí – tok reverzní osmóza
 • Dávkování protiinkrustační chemikálie – antiscalant
 • Jemná mechanická filtrace vložkovými filtry s účinností 5 mikronů
 • Demineralizace vody reverzní osmózou MFP 4-44/800 (náhrada MFP 5)
 • Smísení permeátu na výstupní tvrdost a konduktivitu
 • Akumulace upravené vody, distribuční AT stanice
 • Sekundární hygienické zabezpečení vody potrubní UV lampou na výtlaku distribuční AT stanice

Výkon ÚV:

 • 520 l/h

Úprava pitné vody – rodinné domy

Účel:

Úprava vody z podzemního zdroje pro RD.

Rozsah dodávky:

 • Kompletní dodávka technologie vč. čerpání surové vody
 • Montáž potrubí (PPR)
 • Elektroinstalace vč. výroby rozvaděče

Technologický postup:

 • Čerpání surové vody ze studny ponorným čerpadlem Grundfos SP 3A-9
 • Řízení ponorného čerpadla tlakovým spínačem s tlakovou nádobou GWS
 • Mechanická hrubá předfiltrace AP-EASY s nylonovou vložkou 80 mikronů a s odkalovacím ventilem
 • Dávkování provozních chemikálií (NaClO, NaOH)
 • Odstranění železa a manganu na automat. plastovém filtru UFP 12“ s katalytickou náplní Cullsorb M
 • Mechanická pojistná filtrace FP3 s účinností 20 mikronů

Výkon ÚV:

 • 0,5-0,7 m3/h

Účel:

Úprava vody z podzemního zdroje pro potřeby občerstvovacího kiosku a RD.

Rozsah dodávky:

 • Rozšíření technologie ÚV – reverzní osmóza
 • Montáž potrubí (PPR)
 • Elektroinstalace vč. výroby rozvaděče

Technologický postup:

 • Čerpání surové vody ze studny ponorným čerpadlem Grundfos SQE
 • Mechanická hrubá předfiltrace
 • Dávkování provozních chemikálií (NaClO, NaOH)
 • Odstranění železa a manganu na automat. plastovém filtru UFP 12“ s katalytickou náplní Cullsorb M
 • Rozdelění toku na 2 proudy – obtok a reverzní osmóza
 • Změkčení velmi tvrdé vody
 • Dechlorace vody na automatickém filtru UR 10"
 • Demineralizace vody reverzní osmózou Culligan E1-2S (náhrada AC Compact) s předřazenou jemnou filtrací 5 mikronů
 • Smísení permátu na výstupní tvrdost a kondukitvitu
 • Akumulace upravené vody, čerpání upravené vody na spotřebiště složenou AT stanicí

Výkon ÚV:

 • 75-100 l/h směsi vody

Účel:

Úprava vody z podzemního zdroje pro potřeby dvou rekreačních chat.

Rozsah dodávky:

 • Technologie úpravy vody vč. čerpání surové vody
 • Montáž potrubí (PPR)
 • Elektroinstalace vč. výroby rozvaděče

Technologický postup:

 • Čerpání surové vody z vrtu ponorným čerpadlem vč. spínací skříně a tlakové nádoby s tlakovým spínačem
 • Dávkování provozních chemikálií (NaClO)
 • Odstranění železa a manganu na automat. plastovém filtru UFP 12“ s katalytickou náplní Cullsorb M
 • Akumulace upravené vody v plastové nádrži o objemu 3000 litrů, čerpání upravené vody na spotřebiště AT stanicí Grundfos JP 4-54
 • Ultrafiltrace pro 3 odběrná místa na jednotce UF Simplex

Výkon ÚV:

 • 0,5-0,6 m3/h

Účel:

Změkčení vody technologií iontové výměny.

Technologický postup:

 • Mechanická předfiltrace potrubním filtrem FP3 s vložkou 20 mikronů
 • Změkčení vody na požadovanou úroveň tvrdosti vody
  • Filtry Ekonomik – externí solný tank
  • Filtry Evolio – kabinetní provedení, integrovaný solný tank
 • Hygienické zabezpečení vody v případě nutnosti (NaClO, UV záření)

Ukázky realizací:

Účel:

Odstranění železa a manganu oxidací do nerozpustných forem s následnou filtrací.

Technologický postup:

 • Dákování provozních chemikálií (NaClO, NaOH)
 • Odstranění železa a manganu na automatickém plastovém filtru UFP s katalytickou náplní Cullsorb M (příp. pískový filtr UF)
 • Při vysoké koncentraci železa/manganu – dvoustupňová filtrace (kombinace UF a UFP)
 • Mechanická pojistná filtrace potrubním filtrem FP3 s vložkou 20 mikronů
 • Akumulace upravené vody v případě nutnosti (nízká vydatnost zdroje apod.)

Ukázky realizací:

Hotely a rekreační střediska

Účel:

Kompletní úprava podzemní vody a bazénová filtrace pro penzion Humpolec na Šumavě.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka technologických zařízení pro úpravu vody
 • Montáž PVC-U potrubí
 • Elektroinstalační práce vč. výroby elektro-rozváděče

Technologický postup:

 • Proporcionální dávkování roztoku chlornanu sodného, hydroxidu sodného a manganistanu draselného
 • Dvoustupňová filtrace pro odstranění železa a manganu – paralelně zapojené pískové filtry UF 10“ a UFP 10“ s katalytickou náplní Cullsorb M
 • Částečné změkčení vody na filtru Ekonomik 42 se samostatným solným tankem
 • Finální filtrace skrz aktivní uhlí na manuálním filtru UR 10“
 • Sekundární hygienické zabezpečení vody „postchlorací“
 • Akumulace upravené vody, distribuční AT stanicí
 • Bazénová filtrace multivrstvými filtry HMS-M Plus s náplní Triple Media

Výkon ÚV:

 • 500 l/h

Účel:

Úprava podzemní vody pro apartmány Na skále v Železné Rudě.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka technologických zařízení pro úpravu vody
 • Montáž PVC-U potrubí
 • Elektroinstalační práce vč. výroby elektro-rozváděče

Technologický postup:

 • Čerpání surové podzemní vody čerpadlem Grundfos SP 2A-9
 • Vložková předfiltrace na potrubním filtru FP3 s porozitou vložky 20 mikronů
 • Remineralizace a odkyselení vody na automatickém filtru UU 14“ s náplní Cullneu (dolomitický vápenec)
 • Proporcionální dávkování roztoku sody (uhličitanu sodného) pro případnou sekundární alkalizaci vody
 • Provzdušnění upravené vody na horizontálním aerátoru Bubla 1/V pro odstranění radonu s kapsovou filtrací nasávaného vzduchu
 • Proporcionální dávkování chlornanu sodného do provzdušněné vody
 • Akumulace upravené vody ve svařované PP nádrží s opásáním
 • Distribuční AT stanice složená z dvojice čerpadel Grundfos CME I 10-3 s frekvenčním měničem pro zásobování apartmánů a praní filtru

Výkon ÚV:

 • 800 l/h

Účel:

Úprava podzemní vody pro potřeby Parkhotelu Mozolov u Milevska.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka technologických zařízení pro úpravu vody
 • Montáž PVC-U potrubí
 • Elektroinstalační práce vč. výroby elektro-rozváděče

Technologický postup:

 • Čerpání surové vody ze zdrojů, akumulace a smísení surové vody, provozní čerpání
 • Proporcionální dávkování koagulační chemikálie Prefloc (síran železitý)
 • stupeň filtrace – odstranění organického znečištění, části železa a arsenu vázáním na železnatý kal na automatickém pískovém filtru UF 16“
 • Proporcionální dávkování provozních chemikálií (chlornan sodný, hydroxid sodný)
 • stupeň filtrace – odstranění zbylého železa a manganu na automatickém filtru UFP 16“ s katalytickou náplní Cullsorb M
 • stupeň filtrace – odstranění zbylého organického znečištění na sorpčním automatickém filtru UR 16“ s náplní granulovaného aktivního uhlí
 • Proporcionální dávkování kyseliny sírové pro snížení hodnoty pH v případě nutnosti
 • stupeň filtrace – odstranění arsenu na sorpčním automatickém filtru UFX 16“ s náplní Cullax
 • Proporcionální dávkování chlornanu sodného pro sekundární hygienické zabezpečení
 • Akumulace upravené vody a AT stanice pro zásobování a praní filtrů

Výkon ÚV:

 • 1,0-1,2 m3/h

Účel:

Úprava podzemní vody pro rekreační areál Marina Camp Hřebeny u přehradní nádrže Orlík.

Rozsah dodávky:

 • Dodávka technologických zařízení

Technologický postup:

 • Čerpání surové podzemní vody
 • Vložková předfiltrace na potrubním filtru FP3 s porozitou vložky 20 mikronů
 • Primární hygienické zabezpečení surové vody potrubní UV lampou Home 2
 • Proporcionální dávkování kyseliny sírové pro snížení hodnoty pH v případě nutnosti
 • Odstranění arsenu na sorpčním automatickém filtru UFX 14“ s náplní Cullax
 • Provzdušnění upravené vody na horizontálním aerátoru Bubla 1/V pro odstranění radonu s kapsovou filtrací nasávaného vzduchu
 • Akumulace upravené vody ve svařované PP nádrží s opásáním
 • Provozní čerpání upravené vody na vodojem vč. proporcionálního dávkování chlornanu sodného pro sekundární hygienické zabezpečení
 • Distribuční AT stanice složená z dvojice čerpadel Grundfos CM I 5-6 s tlakovou nádobou a dvěma tlakovými spínači pro zásobování areálu a praní filtru

Výkon ÚV:

 • 800 l/h