+420 731 629 796 kancelar@hydro-pur.cz

Hydro-pur s. r. o.

Technologie

Pokud potřebujete jakýmkoli způsobem upravit vodu, kontaktujte nás, a my Vám na základě parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/min] a požadované kvality upravené vody, vypracujeme zdarma nabídku nejvhodnější úpravy vody.

Tlaková vícevrstvá filtrace

Písková filtrace

 • Odstranění nerozpuštěných suspendovaných látek a zákalu
 • Složení náplně (shora)
  • Cullcite – filtrační antracit (0,8×2,0 mm)
  • Cullsan – křemičitý písek (0,6×0,8 mm)
  • Cullsan Garnet – jemná filtrační vrstva (0,3×0,4 mm), pouze typ Triple Media
  • Podložní vrstvy Cullsan (2×3, 6×9, …)
 • Vysoká účinnost filtrace (do 10-15 µm dle složení náplní)
 • Možnost koagulace pro vyšší účinnost (organické látky, koloidní částice apod.)

Filtrace s katalytickou náplní

 • Odstranění železa a manganu, nerozpuštěných látek a snížení zákalu vody
 • Oxidace železa a manganu do nerozpustných forem a jejich filtrace na pískovém lóži
 • Složení náplně (shora)
  • Cullcite – filtrační antracit (0,8×2,0 mm)
  • Cullsorb M – katalyticky aktivní MnO2 (typ pyrolusite)
  • Cullsan – křemičitý písek (0,6×0,8 mm)
  • Podložní vrstvy Cullsan (2×3, 6×9, …)
 • Nutnost dávkovaní chlornanu sodného – reaktivace katalytické náplně

Filtrace s náplní aktivního uhlí

 • Dechlorace vody, částečné odstranění organických látek, snížení zákalu a barvy vody
 • Adsorpce látek díky velkému vnitřnímu povrchu aktivního uhlí
 • Složení náplně (shora)
  • Cullar F – granulované aktivní uhlí
  • Cullsan – křemičitý písek (0,6×0,8 mm)
  • Podložní vrstvy Cullsan (2×3, 6×9, …)
 • Možnost úpravy složení náplně (např. vyšší vrstva aktivního uhlí)
 • Při vyčerpání kapacity uhlí je nutné filtr přesypat

Filtrace s odkyselovací náplní

 • Zvýšení pH vody, zvýšení obsahu vápníku, hořčíku a hydrogenuhličitanů (ztvrzování vody)
 • Pomalé rozpouštění dolomitického vápence v závislosti na množství volného CO2
 • Složení náplně (shora)
  • Cullneu – dolomitický vápenec
  • Podložní vrstvy Cullsan (2×3, 6×9, …)
 • Možnost nahrazení náplně Cullneu za např. Semidol s vyšším obsahem hořčíku
 • Ideální pro kyselé a málo mineralizované vody
 • Často jako první, nebo poslední stupeň úpravy vody (např. po reverzní osmóze)
 • Rozpuštěný minerál je potřeba průběžně dosypávat

Filtrace se speciální adsorpční náplní

 • Odstranění některých těžkých kovů např. arsen, antimon, vanad, nikl
 • Adsorpce vybraných látek na náplní na bázi hydroxidů železa
 • Složení náplně (shora)
  • Cullax – Granulovaný hydroxid železitý
  • Cullsan – křemičitý písek (0,6×0,8 mm)
  • Podložní vrstvy Cullsan (2×3, 6×9, …)
 • Možnost nahrazení náplně Cullax za např. CFH
 • Důležitým parametrem je pH vody, případně nutná jeho úprava
 • Při vyčerpání kapacity náplně je nutné filtr přesypat

Obecné parametry tlakových vícevrstvých filtrů

Plastové filtry Autotrol Performa

 • Vhodné pro malé až střední odběratele vody (např. domácnosti, menší podniky)
 • Možnost paralelního uspořádání pro navýšení výkonu
 • Materiál filtru plast
  • Vnější – sklolaminát
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
 • Řídící jednotka Pentair Autotrol Performa Logix 742 (263)
 • Napájení jednotky 230 V (50 Hz)
 • Vnitřní rozvodné potrubí, horní a dolní distributor, prací restriktor
 • Horní závit nádoby 2,5“/4“, plastový podstavec
 • Max. provozní tlak 10 bar
 • Časové řízení regenerace (příp. objemové)
 • Náplň filtru dle požadované technologie úpravy

Plastové filtry Autotrol Magnum

 • Vhodné pro střední až velké odběratele vody (např. větší podniky, menší obce)
 • Materiál filtru plast
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
  • Vnější – sklolaminát
 • Řídící jednotka Pentair Autotrol Magnum Logix 742 (293)
 • Napájení jednotky 230 V (50 Hz)
 • Vnitřní rozvodné potrubí, dolní distributor, prací restriktor
 • Horní závit nádoby 4“, plastový podstavec
 • Max. provozní tlak 10 bar
 • Časové řízení regenerace (příp. objemové)
 • Možnost paralelního uspořádání pro navýšení výkonu
 • Náplň filtru dle požadované technologie úpravy

Plastové filtry Culligan® HI-FLO 9 FRP

 • Vhodné pro střední až velké odběratele vody (např. větší podniky, menší i větší obce)
 • Materiál filtru plast
  • Vnější – sklolaminát
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
 • Řídící jednotka GBE (filtrační režim)
 • Napájení jednotky 110/230/24 V (50/60 Hz)
 • Sada 5 ks membránových ventilů z Norylu pro řízení toků vody
 • Ovládání ventilů tlakovou vodou/vzduchem, propojovací rozvody v PVC-U
 • Manometry, vzorkovací ventily, automatické a ruční odvzdušnění
 • Horní a dolní distributor, prací restriktory
 • Horní závit nádoby 4“, plastový podstavec
 • Min. provozní tlak 1,5 bar
 • Max. provozní tlak 10 bar
 • Časové/objemové (dle pulsního vodoměru) řízení regenerace
 • Možnost paralelního uspořádání pro navýšení výkonu
 • Náplň filtru dle požadované technologie úpravy

Ocelové filtry Culligan® HI-FLO 9

 • Vhodné pro střední až velké odběratele vody (např. vetší podniky, menší i větší obce, …)
 • Materiál filtru uhlíkatá ocel, třída 11
  • Vnější – dvousložkový epoxy-polyamidový primer, dvousložkový epoxy-vinylový nátěr s tloušťkou 140-170 μm, RAL6034
  • Vnitřní – povrch upravený pískováním, vnitřní dvousložková pryskyřice Epossigalfa s atestem dle Vyhl. 409/2005 Sb., tloušťka 130-170 μm, RAL5005
 • Řídící jednotka PLF EVO, dotykový display, Modbus výstup
 • Napájení jednotky 110/230/24 V (50/60 Hz)
 • Sada 5 ks membránových ventilů pro řízení toků vody
  • Ventily z Norylu a rozvody v PVC-U → do velikosti filtru 54“
  • Ventily z litiny a rozvody v litině → od velikosti filtru 60“
 • Ovládání ventilů tlakovou vodou/vzduchem
 • Falešné dno, prací restriktory, 2 otvory pro sypání náplní
 • Manometry, vzorkovací ventily, ruční odvzdušnění
 • Min. provozní tlak 1,5 bar
 • Max. provozní tlak
  • 7 bar (modely do 60“)
  • 5 bar (vyšší modely)
 • Časové/objemové (dle pulsního vodoměru) řízení regenerace
 • Možnost paralelního uspořádání pro navýšení výkonu (dvojčata, čtyřčata - na vyžádání)
 • Náplň filtru dle požadované technologie úpravy

Ocelové filtry Culligan® HI-FLO 6

 • Vhodné pro velké odběratele vody (např. velké obce, města)
 • Materiál filtru uhlíkatá ocel, třída 11
  • Vnější – dvousložkový epoxy-polyamidový primer, dvousložkový epoxy-vinylový nátěr s tloušťkou 140-170 μm, RAL6034
  • Vnitřní – povrch upravený pískováním, vnitřní dvousložková pryskyřice Epossigalfa s atestem dle Vyhl. 409/2005 Sb., tloušťka 130-170 μm, RAL5005
 • Řídící jednotka PLF EVO, dotykový display, Modbus výstup
 • Napájení jednotky 110/230/24 V (50/60 Hz)
 • Sada 5 ks membránových ventilů z litiny pro řízení toků vody
 • Ovládání ventilů tlakovou vodou/vzduchem, propojovací rozvody v litině
 • Falešné dno, prací restriktory, 2 otvory pro sypání náplní
 • Manometry, vzorkovací ventily, ruční odvzdušnění
 • Min. provozní tlak 1,5 bar
 • Max. provozní tlak
  • 7 bar (modely do 60“)
  • 5 bar (vyšší modely)
 • Časové/objemové (dle pulsního vodoměru) řízení regenerace
 • Možnost paralelního uspořádání pro navýšení výkonu (dvojčata, čtyřčata - na vyžádání)
 • Náplň filtru dle požadované technologie úpravy

Tabulkové parametry tlakových vícevrstvých filtrů

Plastové filtry Autotrol Performa

Plastové filtry Autotrol Magnum

Plastové filtry Culligan® HI-FLO 9 FRP

Ocelové filtry Culligan® HI-FLO 9

Ocelové filtry Culligan® HI-FLO 6

Změkčení vody, odstranění dusičnanů

Změkčení vody

 • Odstranění tvrdosti vody, potlačení tvorby vodního kamene
 • Náplň filtru – Cullex v Na+ cyklu (silně kyselý katex), podložní vrstvy
 • Nahrazení kationtů vápníku a hořčíku za kationty sodíku
 • Regenerace – nasycený solný roztok chloridu sodného (solanka)
 • Důležité údaje – výměnná kapacita a spotřeba regenerační soli
 • Obvykle nutná předúprava vody (vložková filtrace, písková filtrace apod.)
 • Vhodná technologie úpravy vody pro technické účely
  • Kotle, bojlery, myčky, pračky apod.
 • Možnost míchání změkčené vody s neupravenou (řezací ventil, by-pass)
 • Vysoká odolnost náplně vůči aktivnímu chloru
 • Možnost duplexního provedení pro nepřetržitou dodávku změkčené vody
 • Zasolený odpad z regenerace je potřeba ekologicky likvidovat
 • Projektování zařízení dle vstupní vody, a požadovaného provozu a výkonu

Odstranění dusičnanů

 • Snížení koncentrace dusičnanů ve vodě
 • Náplň filtru – Cullex v Cl- cyklu (silně bazický anex), podložní vrstvy
 • Nahrazení dusičnanové aniontu za chloridový aniont
 • Regenerace – nasycený solný roztok chloridu sodného (solanka)
 • Důležité údaje – výměnná kapacita a spotřeba regenerační soli
 • Obvykle nutná předúprava vody (vložková filtrace, písková filtrace apod.)
 • Vhodná technologie úpravy vody pro pitné účely
  • V případě vysokého obsahu chloridů – nutnost reverzní osmózy
 • Možnost míchání upravené vody s neupravenou (řezací ventil, by-pass)
 • Vysoká citlivost náplně vůči aktivnímu chloru
 • Možnost duplexního provedení pro nepřetržitou dodávku upravené vody
 • Zasolený odpad z regenerace je potřeba ekologicky likvidovat
 • Projektování zařízení dle vstupní vody, a požadovaného provozu a výkonu

Zařízení pro změkčení vody a odstranění dušičnanů

Filtr Ekonomik

 • Vhodné pro malé až střední odběratele vody (např. domácnosti, menší podniky, malé obce)
 • Materiál filtru plast
  • Vnější – sklolaminát
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
 • Externí plastový solný tank
 • Řídící jednotka Pentair Fleck 5800 SXT
 • Napájení jednotky 230 V (50 Hz)
 • Objemové řízení regenerace
 • Okamžitá nebo odložená regenerace
 • Objem ionexové náplně 15 - 20 - 30 - 50 - 70 - 100 litrů
 • Solný tank standard 145 litrů (nebo jiný)

Filtr Evolio

 • Vhodné pro menší odběratele vody (např. domácnosti, menší podniky)
 • Materiál filtru plast
  • Vnější – sklolaminát
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
 • Integrovaný plastový solný tank – kabinetní provedení
 • Řídící jednotka Pentair Fleck 5800 SXT
 • Napájení jednotky 230 V (50 Hz)
 • Objemové řízení regenerace
 • Okamžitá nebo odložená regenerace
 • Objem ionexové náplně 8 - 15 - 20 - 30 litrů
 • Solný tank 50 litrů

Filtr TWIN

 • Vhodné pro malé až střední odběratele vody (např. zejména podniky)
 • Duplexní varianta zařízení (dvojice filtrů)
 • Materiál filtrů plast
  • Vnější – sklolaminát
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
 • Společný externí plastový solný tank
 • Kontinuální dodávka upravené vody, v provozu vždy jeden z dvojice
 • Řídící jednotka Pentair Fleck 9100/9500 SXT dle velikosti filtru
 • Napájení jednotky 230 V (50 Hz)
 • Objemové řízení regenerace
 • Okamžitá regenerace jednoho z dvojice filtrů
 • Objem ionexové náplně dle potřeby
 • Solný tank 145 - 200 litrů (nebo jiný)

Filtr řady S

 • Vhodné pro střední odběratele vody (např. podniky, obce)
 • Materiál filtrační nádoby
  • Vnější – sklolaminát
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
 • Externí plastový solný tank
 • Řídící jednotka Pentair Fleck 2750/2850 SXT dle velikosti filtru
 • Napájení jednotky 230 V (50 Hz)
 • Objemové řízení regenerace
 • Okamžitá nebo odložená regenerace
 • Objem ionexové náplně 100 až 350 litrů
 • Solný tank 350 - 500 litrů (nebo jiný)

Culligan® Ultra Line FRP HA-HB

 • Vhodné pro střední až velké odběratele vody (podniky, obce, …)
 • Materiál filtru plast
  • Vnější – sklolaminát
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
 • Externí plastový solný tank
 • Řídící jednotka GBE (režim změkčení – iontová výměna)
 • Napájení jednotky 110/230/24 V (50/60 Hz)
 • Sada 5 až 6 ks membránových ventilů z Norylu pro řízení toků vody dle typu filtru, řídící solenoid
 • Ovládání ventilů tlakovou vodou/vzduchem, propojovací rozvody v PVC-U
 • Manometry, vzorkovací ventily, automatické a ruční odvzdušnění
 • Horní a dolní distributor, prací restriktory
 • Horní závit nádoby 4“, plastový podstavec
 • Min. provozní tlak 2 bar
 • Max. provozní tlak 10 bar
 • Časové/objemové (dle externího vodoměru) řízení regenerace
 • Možnost duplexní varianty

Culligan® Ultra Line HA-HB

 • Vhodné pro střední až velké odběratele vody (podniky, obce, …)
 • Materiál filtru uhlíkatá ocel, třída 11
  • Vnější – dvousložkový epoxy-polyamidový primer, dvousložkový epoxy-vinylový nátěr s tloušťkou 140-170 μm, RAL6034
  • Vnitřní – povrch upravený pískováním, vnitřní dvousložková pryskyřice Epossigalfa s atestem dle Vyhl. 409/2005 Sb., tloušťka 130-170 μm, RAL5005
 • Externí plastový solný tank
 • Řídící jednotka PLF EVO, dotykový display, Modbus výstup
 • Napájení jednotky 110/230/24 V (50/60 Hz)
 • Sada 5 až 7 ks membránových ventilů pro řízení toků vody dle typu filtru, řídící solenoid
  • Ventily z Norylu a rozvody v PVC-U → do velikosti filtru 48“
  • Ventily z litiny a rozvody v litině → od velikosti filtru 60“
 • Ovládání ventilů tlakovou vodou/vzduchem
 • Falešné dno, prací restriktory, 2 otvory pro sypání náplní
 • Manometry, vzorkovací ventily, ruční odvzdušnění
 • provozní tlak 2 bar
 • provozní tlak
  • 7 bar (modely do 60“)
  • 5 bar (vyšší modely)
 • Časové/objemové (dle externího vodoměru) řízení regenerace

Reverzní osmóza

 • Odstranění rozpuštěných solí a dalších nízkomolekulárních látek
 • Tlaková membránová technologie, schopnost separace částic menších než 1 nm
 • Výstupní konduktivita produktu (permeát) cca 10 µS/cm2 dle stupně konverze, znečištění a staří membrán
 • Zasolený odpad (retentát) je potřeba ekologicky likvidovat
 • Nutná předúprava vody a pravidelné čištění polopropustných membrán, životnost membrán cca 2-3 roky
 • Obvyklá předúprava vody
  • Mechanická filtrace, příp. odstranění železa a manganu
  • Změkčení vody
  • Dechlorace vody
  • Jemná mechanická filtrace (5 µm)
 • Možnosti doúpravy vody (dle účelu výstupní vody)
  • Provzdušnění vody
  • Filtrace přes dolomitickou náplň
  • Dávkování vápenaté/hořečnaté soli
  • Dávkování chlornanu sodného
  • Míchání s nereverzovanou vodou
 • Možnost dávkování protiinkrustační chemikálie Scale Guard (absence změkčení)
 • Vhodná technologie pro textilní a farmaceutický průmysl, kotelní a zvlhčovací systémy, myčky, nemocnice, laboratoře apod.
 • Možnost vícestupňové reverzní osmózy, nebo zařazení deionizace
 • Alternativní náhrada osmotických membrán za membrány pro nanofiltraci pro nižší odsolení vody (částice nad 10 nm)
 • Projektování zařízení dle požadovaného výkonu a kvality vstupní vody

Zařízení reverzní osmózy Culligan®

AC Compact

 • Vhodné pro menší odběratele vody (např. domácnosti, menší podniky, laboratoře)
 • Dvě výrobní řady – PRO a LAB
  • PRO – reverzní osmóza
  • LAB – reverzní osmóza + demineralizace (MB) a ultrafiltrace → 2 oddělené produkty
 • Vstupní filtrace na aktivním uhlí (5 µm) součástí jednotek
 • Korozi odolné materiály (nerez ocel AISI 316)
 • Elektronická řídící jednotka, dotykový display, Modbus výstup
 • Lopatkové posilovací čerpadlo
 • Provozní tlak 9-10 bar, stupeň konverze cca 55 %
 • Min. tlak vstupní vody 2 barVodivostní čidlo a průtokoměr vstupní vody a produktů
 • Regulační ventil pro nastavení recirkulace
 • Propláchování membrán reverzovanou vodou
 • Napájení jednotky 230 V (50 Hz)
 • Velikost jednotky dle požadovaného výkonu (50-200 l/h)

MFP 5

 • Vhodné pro střední až velké odběratele vody (např. menší i větší podniky, menší i větší obce)
 • Korozi odolné materiály (nerez ocel AISI 316, PVC, HTR apod.)
 • Elektronická řídící jednotka, dotykový display, Modbus výstup
 • Vysokotlaké čerpadlo Grundfos CRN
 • Jeden společný rám pro všechny součásti jednotky
 • Provozní tlak 14-18 bar, stupeň konverze cca 75 %
 • Min. tlak vstupní vody 2 bary
 • Vodivostní čidlo vstupní vody a produktu
 • Průtokoměr na měření toku produktu a odpadu
 • Regulační ventil pro nastavení recirkulace
 • Možnost proplachovacího tanku s reverzovanou vodou
 • Napájení jednotky 380 V (50 Hz)
 • Velikost jednotky dle požadovaného výkonu (260-2400 l/h)

IW EVO

 • Vhodné pro velké odběratele vody (např. velké podniky, velké obce, města)
 • Korozi odolné materiály (nerez ocel AISI 316, PVC, HTR apod.)
 • Elektronická řídící jednotka dle požadavku (možnost PLC)
 • Vysokotlaké čerpadlo Grundfos CRN, vstupní předfiltr FGX 3 (5 µm)
 • Jeden společný rám pro všechny součásti jednotky
 • Provozní tlak 10-16 bar, stupeň konverze cca 85 %
 • Min. tlak vstupní vody 2 bary
 • Měřící, regulační a doplňkové příslušenství dle požadavku
 • Možnost proplachovacího tanku s reverzovanou vodou
 • Napájení jednotky 380 V (50 Hz)
 • Velikost jednotky dle požadovaného výkonu (3300-24000 l/h)

RO2 MD

 • Vhodné zejména pro specializovaná a nemocniční zařízení (certifikace MD – medical device)
 • Dvoustupňová reverzní osmóza
 • Korozi odolné materiály (nerez ocel AISI 316, PVC, HTR apod.)
 • Elektronická řídící jednotka dle požadavku (možnost PLC)
 • Dvě vysokotlaká čerpadla Grundfos CRN, tlakové spínače
 • Možnost instalace do odhlučněné skříně, společný rám
 • Provozní tlak 13 bar (1. stupeň) a 18 bar (2. stupeň)
 • Stupeň konverze cca 75-85 %
 • Min. tlak vstupní vody 2 bary
 • Průtokoměry, manometry, měření konduktivity produktu
 • Napájení jednotky 380 V (50 Hz)
 • Velikost jednotky dle požadovaného výkonu (270-1100 l/h)

Demineralizace, deionizace

 • Prakticky úplné odstranění všech rozpuštěných solí
 • Technologie iontové výměny s náplní příslušné ionexové pryskyřice (v H+ a OH- cyklu)
  • Oddělené ionexové kolony – silně kyselý katex a silně bazický anex (příp. slabě bazický anex)
  • Společná kolona – mixbed – směs katexu a anexu
 • Výstupní konduktivita produktu pod 1 µS/cm2 dle celkové technologie úpravy vody (standard 3-5 µS/cm2)
 • Po vyčerpání výměnné kapacity obměna náplně, nebo okamžitá regenerace
 • Regenerace anexu – hydroxid sodný (roztok)
 • Regenerace katexu – kyselina chlorovodíková
 • Nutnost ekologické likvidace odpadních vod z regenerace
 • Nutná předúprava vody, častá kombinace s technologií reverzní osmózy
 • Vhodná technologie pro textilní a farmaceutický průmysl, kotelní a zvlhčovací systémy, laboratoře apod.
 • Projektování zařízení dle požadovaného výkonu a kvality vstupní vody

Zařízení demineralizace a deionizace Culligan®

Malé jednotky

 • Vhodné pro menší odběratele (např. malé podniky, laboratoře)
 • Pouze jako průtočná zařízení (bez možnosti okamžité regenerace)
 • Po vyčerpání výměnné kapacity – náhrada za novou náplň

Deionizer D 25P

 • Jedna kolona se směsným ionexem (mixbed)
 • Materiál filtru plast (sklolaminát)
 • Možnost senzoru Sentinel pro měření konduktivity upravené vody
 • Průtok 3 l/min

Aquasential

 • Jedna kolona se směsným ionexem (mixbed)
 • Materiál filtru plast (sklolaminát)
 • Možnost senzoru Sentinel pro měření konduktivity upravené vody
 • Průtok 15 l/min

Refill Line

 • Patrona se směsnou ionexovou náplní (mixbed)
 • Materiál – nerez ocel, nebo PVC
 • Možnost senzoru Sentinel pro měření konduktivity upravené vody
 • Dvě velikostní provedení 10 - 20 litrů → průtok 250 - 500 l/min

AC Compact LAB (viz Reverzní osmóza)

 • Kompaktní zařízení reverzní osmózy a demineralizační patrony (mixbed) s ultrafiltrací
 • Oddělené produkty reverzované a demineralizované vody

Deionizer DS

 • Vhodné pro menší až střední odběratele (např. menší podniky)
 • Dvojice sériově zapojených oddělených kolon (1. stupeň katex, 2. stupeň anex)
 • Materiál filtračních nádob
  • Vnější – sklolaminát
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
 • Elektronická řídící jednotka, dva řídící ventily (katex, anex)
 • Napájení jednotky 230 V (50 Hz)
 • Propojovací rozvody v PVC-U
 • Měření konduktivity upravené vody – možnost regenerace dle konduktivity
 • Další možnosti regenerace – objemově (dle externího vodoměru)
 • Možnost dálkového startu regenerace
 • Souproudá postupná regenerace (nejprve regenerace katexu)
 • Vlastní neutralizace odpadních vod z obou kolon
 • Průtokoměry na sání regeneračních činidel
 • Min. provozní tlak 2,8 bar
 • Min. provozní tlak 5,5 bar
 • Projektování zařízení dle požadovaného výkonu a kvality vstupní vody

Deyolit NRC

 • Vhodné pro střední až velké odběratele (např. průmyslové podniky)
 • Dvojice sériově zapojených oddělených kolon
  • 1. stupeň katex, 2. stupeň anex
 • Materiál filtrů uhlíkatá ocel, třída 11
  • Vnější – antikorozní smaltový nátěr
  • Vnitřní – povrch potažený ebonitem (tvrdou pryží)
 • Řídící jednotka PLM 2K, tlačítkové ovládání, dva pilotní ventily (každá kolona vlastní)
 • Napájení jednotky 230 V (50 Hz)
 • Dvojitá sada 7 ks membránových ventilů z Norylu pro řízení toku vody, solenoid
 • Ovládání ventilů tlakovou vodou/vzduchem, propojovací rozvody v PVC-U
 • Konduktometr na výstupu upravené vody, vlastní vyhodnocovací jednotka S-508
  • Ideální pro řízení regenerace dle konduktivity upravené vody
 • Další možnosti regenerace – časově/objemově (dle externího vodoměru)
 • Možnost dálkového startu regenerace (z PLC)
 • Protiproudá souběžná regenerace obou kolon, dva režimy regenerace TW/RW
  • TW – všechny kroky regenerace upravenou vodou
  • RW – první dva kroky regenerace upravenou vodou, poslední rychlý proplach surovou vodou
 • Vlastní neutralizace odpadních vod z obou kolon
 • Manuální ventily pro protiproudé praní surovou vodou (občasná manipulace)
 • Průtokoměry na sání regeneračních činidel, ejektory
 • Prací restriktory, manometry, vzorkovací ventily
 • Min. provozní tlak 3 bar
 • Max. provozní tlak 5 bar
 • Projektování zařízení dle požadovaného výkonu a kvality vstupní vody

Deyolit AMB

 • Vhodné pro střední až velké odběratele (např. průmyslové podniky)
 • Jedna kolona se směsnou ionexovou náplní (mixbed)
 • Materiál filtru uhlíkatá ocel, třída 11
  • Vnější – antikorozní smaltový nátěr
  • Vnitřní – povrch potažený ebonitem (tvrdou pryží)
 • Obvykle jako poslední „leštící“ stupeň úpravy (po reverzní osmóze, prvním stupni demineralizace)
 • Dva průhledy pro sledování náplně
 • Řídící a monitorovací PLC
 • Sada membránových ventilů z Norylu pro řízení toku vody, solenoidy
 • Ovládání ventilů tlakovou vodou/vzduchem, propojovací rozvody v PVC-U
 • Konduktometr na výstupu upravené vody
 • Různé režimy řízení regenerace (vše automatické)
 • Tlakový vzduch pro rozmíchání anexu a katexu po regeneraci
 • Průtokoměry na sání regeneračních činidel
 • Prací restriktory, manometry, vzorkovací ventily
 • Min. provozní tlak 2 bar
 • Max. provozní tlak 5 bar
 • Projektování zařízení dle požadovaného výkonu a kvality vstupní vody

EDI

 • Vhodné pro střední až velké odběratele (např. průmyslové podniky)
 • Jednotka s technologií elektrodeionizace
 • Kombinace membránové a ionexové technologie, produkce ultra-čisté vody (diluát)
 • Využití mixbedu jako náplně, anion a kation selektivních membrán a elektrolýzy
 • Řídící a monitorovací PLC
 • Průtokoměry, konduktometry a manometry pro sledování účinnosti procesu
 • Absence regeneračních chemikálií
 • Poslední stupeň úpravy vody (po demineralizaci)
 • Vysoký stupeň konverze dle vstupní kvality vody (až 95 %)
 • Vstřikování solanky do komory koncentrátu pro odstranění slabších elektrolytů
 • Projektování zařízení dle požadovaného výkonu a kvality vstupní vody

Speciální technologie úpravy vody

 • Využití dalších technologií k úpravě vody
 • Speciality Culligan®
  • Koagulační stanice OFSY pro odstranění vysokého množství zákalu, úprava povrchových vod
  • Tlakový filtr GAC s vysokou vrstvou granulovaného aktivního uhlí pro odstranění pesticidních látek
 • Provzdušnění (aerace) vody využívané pro odstranění radonu
 • Odstranění uranu technologií iontové výměny

Zařízení se speciální technologií

Omnifiltrační systém OFSY

 • Vhodné pro střední až velké odběratele vody (např. menší i větší podniky, menší i větší obce)
 • Sériová dvoustupňová filtračně-koagulační stanice, ideální pro úpravu povrchových vod
 • Tlaková vícevrstvá filtrace – pískové filtry (odlišné hmotnostní složení vrstev)
 • Dávkování koagulantu na vstupu do stanice, možnost dávkování pomocného flokulantu mezi oba stupně
 • Materiál filtrů uhlíkatá ocel, třída 11
  • Vnější – dvousložkový epoxy-polyamidový primer, dvousložkový epoxy-vinylový nátěr s tloušťkou 140-170 μm, RAL6034
  • Vnitřní – povrch upravený pískováním, vnitřní dvousložková pryskyřice Epossigalfa s atestem dle Vyhl. 409/2005 Sb., tloušťka 130-170 μm, RAL5005
 • Řídící jednotka PLF EVO, dotykový display, Modbus výstup
 • Napájení jednotky 110/230/24 V (50/60 Hz)
 • Sada 8 ks (3+5) membránových ventilů z litiny (příp. z Norylu) pro řízení toků vody
 • Ovládání ventilů tlakovou vodou/vzduchem, propojovací rozvody v litině
 • Falešné dno, prací restriktory, 2 otvory pro sypání náplní na filtr
 • Manometry, vzorkovací ventily, ruční odvzdušnění
 • Min. provozní tlak 1,5 bar
 • Max. provozní tlak
  • 7 bar (modely do 60“)
  • 5 bar (vyšší modely)
 • Časové/objemové (dle pulsního vodoměru) řízení regenerace

Filtr GAC

 • Vhodné pro střední až velké odběratele vody (např. menší i větší podniky, menší i větší obce)
 • Tlaková filtrace speciální na odstranění pesticidních látek a dalších organický látek
 • Náplň – granulované aktivní uhlí Cullar F, vysoká vrstva uhlí – vysoký kontaktní čas
 • Manuální řízení proplachu ve standardu (automatika na vyžádání)
 • Materiál filtru uhlíkatá ocel, třída 11
  • Vnější – dvousložkový epoxy-polyamidový primer, dvousložkový epoxy-vinylový nátěr s tloušťkou 140-170 μm, RAL6034
  • Vnitřní – povrch upravený pískováním, vnitřní dvousložková pryskyřice Epossigalfa s atestem dle Vyhl. 409/2005 Sb., tloušťka 130-170 μm, RAL5005
 • Sada 5 ks ručních ventilů z ocele (ev. z Norylu) pro řízení toků vody
 • Propojovací rozvody z žárově zinkované ocele
 • Dva až tři odběrové kohouty pro sledování vyčerpané kapacity uhlí
 • Prací restriktory, 2 otvory pro sypání náplně
 • Manometry, vzorkovací ventily, ruční odvzdušnění
 • Min. provozní tlak 1,5 bar
 • Max. provozní tlak
  • 7 bar (modely do 60“)
  • 5 bar (vyšší modely)

Aerátor

 • Provzdušňovací zařízení pro odstranění radonu, amoniaku a dalších těkavých látek
 • Současné odstranění CO2 a H2S, přirozené zvýšení hodnoty pH
 • Sycení vody kyslíkem (např. využití biofilmové nitrifikace)
 • Dvě modelové řady – horizontální BUBLIK a vertikální FUKA
 • Gravitační (netlaková) zařízení – nutnost zařazení akumulace
 • Materiál – polypropylen (PP)
 • Návrh dle složení surové vody, výkonu úpravny vody a celkové další technologie ÚV
 • Více na stránkách našeho obchodního partnera

Uranový filtr

 • Vhodné pro malé i velké odběratele (např. domácnosti, podniky, obce a města)
 • Manuální filtr s náplní Lewatit® DW 630 – silně bazický anex (typ 1)
 • Odstranění uranových komplexů z vody technologií iontové výměny
 • Materiál filtru plast
  • Vnější – sklolaminát
  • Vnitřní – vysokohustotní polyetylen (HDPE)
 • Současné odstranění některých organických látek (např. huminové a fulvonové kyseliny)
 • Nutnost adekvátní předúpravy (např. pískový filtr apod.)
 • Životnost náplně dle množství uranu a spotřeby vody
 • Přibližná výměnná kapacita – 10 g uranu na 1 litr náplně
 • Likvidace použité náplně specializovanou firmou
 • Návrh velikosti filtru dle množství uranu a spotřeby vody

Vložková filtrace

 • Filtrační zařízení s filtrační vložkou/patronou, přímé připojení na potrubí
 • Mechanické filtrace vložkami různých porozit dle technologie úpravy vody
  • Oplachovatelné vložky
  • Jednorázové výměnné vložky
 • Možnost speciálních vložek s aktivním uhlí
 • Možnost nahrazení vložky za filtrační medium (potrubní filtr s vestavbou)

Zařízení s vložkovými filtry

Potrubní filtry

 • Vhodné pro malé až střední odběratele (např. domácnosti, firmy, menší obce)
 • Široké spektrum filtračních vložek (typ, porozita, materiál apod.)
 • Často jako pojistná ochranná filtrace pro jiné technologie (změkčení, reverzní osmóza apod.)
 • Standard s výměnnou vložkou, možnost vestavby pro filtrační medium
 • Sériové i paralelní uspořádání pro více filtrů
 • Materiál – plast (PP), mosaz
 • Konzole a povolovací klíč v balení

Základní potrubní filtry FP3

 • Dvě velikostní řady
  • 9 3/4" – pro menší průtoky, připojení 3/4" nebo 1"
  • 20“ – pro navýšení průtočnosti a snížení tlakové ztráty, připojení 1"

Potrubní filtry Culligan®

 • Velikostní řada 10“
  • Základní filtr GARD Plus – připojení 3/4"
  • Systém GARD – různá kombinace uspořádání filtrů, připojení 1" nebo 6/4"

Samočistící potrubní filtry

 • Vhodné pro malé až větší odběratele dle typu filtru (např. domácnosti, firmy, obce)
 • Hrubší porozita filtračních vložek (60-100 µm) – obvykle jako vstupní předfiltrace
 • Materiál vložky – nylon/nerez
 • Materiál filtrů – plast (PP), mosaz, ocel
 • Odkalovací ventil pro ruční proplach filtru
 • Možnost automatického proplachu pro samočistící filtry Culligan® – ventil s časovačem (24 V)

Základní samočistící potrubní filtry FP3

 • Velikostní řada 9 3/4"
  • AP EASY – nylonová vložka 80 µm, připojení 1“

Samočistící potrubní filtry Culligan®

 • Velikostní řada 10"
  • S plastovou hlavou – nylonová vložka 100 µm, připojení 1"
  • S mosaznou hlavou – nerez sítko 60-100 µm, připojení dle velikosti filtru
   • Připojení závit 1" - 6/4" - 2" → průtok 3,4 - 9,0 - 17,4 m3/h
   • Připojení příruba DN 65 - DN 80 → průtok 27,0 - 40,0 m3/h

FGX 3

 • Vhodné pro střední až velké odběratele (např. větší firmy, obce)
 • Různá porozita filtračních vložek dle technologie úpravy vody (1 - 5 - 20 µm)
 • Velikost vložek 20" - 30" - 40"
 • Materiál vložek – lisovaný polypropylen (PP)
 • Materiál filtru – nerez ocel AISI 316L, EPDM
 • Pracovní tlak 8/10 bar, max. teplota 80 °C
 • Počet filtračních vložek ve filtru dle jeho velikosti (3 - 7 - 9)
 • Rozsah průtoků 7,5 – 45,0 m3/h

Tabulkové parametry

Dávkovací a měřící technika

 • Dávkování chemikálií dle návrhu a technologie úpravy vody
  • Chlornan sodný, hydroxid sodný, kyselina sírová, koagulační činidlo PAX-18, pomocný flokulant apod.
 • Různé typy a materiály dávkovacích čerpadel dle požadavku a technologie úpravy vody
 • Zásobní barely na chemikálie, možnost míchadel, pevných sání s hlídáním hladiny, výstupních relé apod.
 • Záchytné vany pro akumulaci chemikálií v případě havárie
 • Měřící a regulační systém pro sledování provozních parametrů
  • pH, redoxní potenciál, konduktivita, obsah aktivního chloru a chlordioxidu, turbidita

Zařízení pro dávkování chemikálií a měření provozních parametrů

Čerpadlo DDE

 • Vhodné pro malé až střední odběratele vody (např. domácnosti, menší podniky, malé obce)
 • Membránové (PTFE) digitální dávkovací čerpadlo Grundfos (230 V, 50 Hz)
 • Materiálové složení čerpadla a příslušenství dle dávkované chemikálie (PP, PVC, PVDF apod.)
 • Regulační knoflík pro nastavení objemu dávky v rozsahu 0,1-100 %
 • Dvě výkonové řady 6-10, 15-4
 • Tři výrobní typy
  • DDE-B – trvalý provoz dle nastavené velikosti dávky
  • DDE-P – trvalý provoz, nebo proporcionální dávkování dle externích impulzů
  • DDE-PR – trvalý provoz, nebo proporcionální dávkování dle externích impulzů, 2 výstupní relé

Čerpadlo DDC

 • Vhodné pro střední až velké odběratele vody (např. podniky, obce)
 • Membránové (PTFE) digitální dávkovací čerpadlo Grundfos (230 V, 50 Hz)
 • Materiálové složení čerpadla a příslušenství dle dávkované chemikálie (PP, PVC, PVDF apod.)
 • Podsvícený display, ovládací otočné kolečko, český jazyk
 • Antikavitační funkce
 • Tři výkonové řady 6-10, 9-7, 15-4
 • Dva výrobní typy
  • DDC-A – trvalý provoz, nebo proporcionální dávkování dle externích impulzů
  • DDC-AR – trvalý provoz, nebo proporcionální dávkování dle externích impulzů/analogového signálu (0/4-20 mA), 2 výstupní relé

Čerpadlo DDA

 • Vhodné pro náročné a přesné operace dávkování
 • Membránové (PTFE) digitální dávkovací čerpadlo Grundfos (230 V, 50 Hz)
 • Materiálové složení čerpadla a příslušenství dle dávkované chemikálie (PP, PVC, PVDF apod.)
 • Podsvícený display, ovládací otočné kolečko, český jazyk
 • Antikavitační funkce a automatické odvzdušnění dávkovací hlavy
 • Čtyři výkonové řady 7,5-16, 12-10, 17-7, 30-4
 • Tři výrobní typy
  • DDA-AR – trvalý provoz, nebo proporcionální dávkování dle externích impulzů/analogového signálu (0/4-20 mA), 2 výstupní relé
  • DDA-FC – verze AR s diagnostikou poruch s monitoringem tlaku min/max (nepoužívané)
  • DDA-FCM – verze FC s kalkulací skutečného průtoku a kompenzací odchylky (nepoužívané)

Zásobníky chemikálií

 • Velikost a typ dle technologie úpravy vody
 • Materiál – polyetylen (PE)
 • Možnost míchadel (ruční, elektrické) a pevných sání vč. dvoubodových snímačů hladin
 • Možnost záchytných van pod zásobníky

Měřící zařízení

 • Vhodné pro větší odběratele (např. podniky, obce, bazény)
 • Měření důležitých provozní parametrů, dálkový přenos dat, možnost řízení dávkovacích čerpadel apod
 • Jedna vyhodnocovaní elektronická jednotka (230 V, 50 Hz) pro všechny měřící parametry
  • S-507 – montáž na desku pro umístění na stěnu
  • S-508 – montáž přímo do panelu (např. rozváděče)
 • Podsvícený display, reléový (2x) a proudový (0/4-20 mA) výstup
 • Součástí zařízení průtočná cela s měřící elektrodou (sondou)
  • Měření pH
  • Měření redoxního potenciálu
  • Měření konduktivity
  • Měření aktivního chloru a chlordioxidu
  • Měření turbidity (zákalu)

Hygienické zabezpečení vody

 • Potlačení bakteriologické činnosti při úpravě vody
 • Dvě hlavní možnosti dezinfekce vody
 • Dávkování chemikálií
  • Chlornan sodný – standardní dezinfekční činidlo
  • Duozon 100L – speciální dezinfekční činidlo s obsahem vyšších oxidů chloru (ClO2)
 • Využití UV záření
  • Rozsah vlnových délek dle typu UV lampy (nízkotlaké 254 nm, středotlaké 200-600 nm)
  • Dávka min. 40 mJ/cm2
 • Volba metody dezinfekce dle zadání a kvality vody

Metody dezinfekce vody

Dávkování chemikálií

 • Vhodné pro všechny odběratele (např. domácnosti, podniky, obce)
 • Nutné dodržení kontaktní doby (cca 10-20 min)
 • Možnost zdržné a mísící průtočné tlakové nádoby
 • Proporcionální dávkovaní dle pulzního vodoměru
 • Dávkovací čerpadla Grundfos (viz Dávkovací a měřící technika)

Chlornan sodný

 • Standardní chemikálie ve vodárenství
 • Oxidační a dezinfekční účinky
 • Vhodná chemikálie při úpravě pitné vody
 • Možnost dávkování ředěné i koncentrované formy

Duozon 100L

 • Směsná chemikálie na bázi vyšších oxidů chloru (ClO2)
 • Silné oxidační a dezinfekční účinky, eliminace biofilmu
 • Nízké chlorační účinky – potlačení vzniku THM, chloraminů apod.
 • Vhodná chemikálie pro bazény a kotelny
 • Možnost i v úpravě pitné vody
 • Účinné řešení při odstranění bakterie Legionella
 • Dávkování v koncentrovaném stavu (ideálně)

UV lampa

 • Vhodné pro všechny odběratele (např. domácnosti, podniky, obce apod.)
 • Likvidace DNA všech mikroorganismů (řasy, bakterie, viry, kvasinky apod.)
 • Dávka UV-C záření min. 40 mJ/cm2
 • Rozsah vlnových délek dle typu UV lampy
  • Nízkotlaké (254 nm) – standardní při úpravě vody
  • Středotlaké (200-600 nm) – vhodná pro bazény a vířivky, eliminace vázaného chloru
 • Nutná předúprava vody v případě nutnosti
  • Sledování parametrů – barva, zákal, tvrdost, obsah železa a manganu apod.
 • Různé typy monitorování
 • Dodavatelé UV lamp – Culligan®, Bio-UV, Lifetech

Bazénová filtrace

 • Komplexní řešení v oblasti úpravy vody pro bazény
  • Filtrační zařízení, dávkovací a měřicí technika, chemické přípravky, čerpadla apod.
 • Dva základní typy filtračních zařízení
  • Multivrstvé (tlakové vícevrstvé) pískové filtry FCF a HMS
  • Multitomové filtry HCF
 • Semiautomatický, nebo plně automatický provoz
 • Projekce úpravy vody pro bazény dle přesného zadání a požadavků

Zařízení pro bazénovou filtraci

Multivrstvé filtry FCF

 • Vhodné pro menší až středně velké bazény
 • Materiál filtru plast, propojovací rozvody v PVC-U
 • Typ filtru – Triple Media
  • Tři filtrační vrstvy Cullcite, Cullsan 0,6x0,8, Garnet 0,3x0,4 a podložní vrstvy
  • Kombinace perikinetické a ortokinetické fáze koagulace (částečná samokoagulace)
  • Vysoká filtrační rychlost, možnost úplné absence koagulantu
  • Účinnost filtrace 5-10 µm
 • Dvě možnosti řízení
  • Semiautomatický FCF-M – manuální ovládací bazénový ventil
  • Automatický FCF-A – automatický ovládací bazénový ventil s řídící jednotkou PCD, ovládání tlakovou vodou/vzduchem
 • Napájení PCD jednotky 110/230/24 V (50/60 Hz)
 • Prací restriktor, manometry, vzorkovací ventily
 • Projektování zařízení dle potřebného výkonu filtrace (10-39 m3/h)

Multivrstvé filtry HMS

 • Vhodné pro velké bazény
 • Materiál filtru plast, propojovací rozvody v PVC-U
 • Dva typy filtrů dle náplně
  • Basic – pískový filtr (dvě filtrační vrstvy Cullcite, Cullsan 0,6x0,8 a podložní vrstvy)
  • Plus – typ Triple Media (tři filtrační vrstvy Cullcite, Cullsan 0,6x0,8, Garnet 0,3x0,4 a podložní vrstvy)
 • Typ Triple media
  • Kombinace perikinetické a ortokinetické fáze koagulace (částečná samokoagulace)
  • Vysoká filtrační rychlost, možnost úplné absence koagulantu
  • Účinnost filtrace 5-10 µm
 • Dvě možnosti řízení
  • Semiautomatický HMS-M – sada 4-5 ks ručních ventilů
  • Automatický HMS-A – sada 4-5 ks membránových ventilů s řídící jednotkou PCD, ovládání ventilů tlakovou vodou/vzduchem
 • Napájení PCD jednotky 110/230/24 V (50/60 Hz)
 • Prací restriktory, manometry, vzorkovací ventily, ruční odvzdušnění
 • Projektování zařízení dle potřebného výkonu filtrace (60-220 m3/h)

Multitomové filtry HCF

 • Vhodné pro menší až velké bazény
 • Materiál filtru uhlíkatá ocel s vnitřním epoxidovým nátěrem a plastovým povlakem, propojovací rozvody v PVC-U
 • Sada filtračních elementů uvnitř filtru
 • Filtrace přes naplavenou vrstvu suspenze křemeliny – Multitom
 • Účinnost filtrace až 1 µm
 • Minimalizace chemikálii, vhodná kombinace s ozonizací
 • Semiautomatický provoz, ruční ventil na odpad
 • Manometry pro sledování tlakové ztráty
 • Projektování zařízení dle potřebného výkonu filtrace (10-180 m3/h)